©2019 by Annika Nurminen.

Life coaching

Valmennuksella nähdyksi tuleminen, läsnäolo ja muutos ovat mahdollisia.

IMG_20180727_213225.jpg

Sinulla on mahdollisuus

"Elämä on kuin teatteria, jossa sinulle annetaan valmis rooli. Jos et pidä osastasi, muista, että sinulla on valta uudistaa rooli sellaiseksi kuin haluat."
-Haemin Sunim

IMG_20190907_175610.jpg

Mitä valmennus on?

Life coaching on prosessimainen ohjausmuoto, jossa minä autan sinua saavuttamaan tavoitteesi.


Coaching sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin. Elämän muutoskohtiin, tilanteisiin, jossa koet olevasi jumissa tai haluavasi muutosta. Coahcing sopii myös tilanteeseen, jossa koet haluavasi kehittää tiettyä elämän osa-aluetta tai hyvinvointiasi yleisesti.


Coaching selkeyttää ja tukee ajattelua sekä ohjaa eteenpäin suuntautuneeseen ajattelutapaan. Coachingilla kartoitetaan myös omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löydetään strategioita, joilla omiin tavoitteisiin todella päästään.

IMG_20190706_203159.jpg

Minä lupaan sinulle

täyttä läsnäoloa niiden tunteiden ja asioiden kanssa mitkä juuri sillä hetkellä tulevat esille ja haluavat tulla kuulluksi.


Hyväksyvän läsnäolon kautta avaudut näkemään syvemmälle omiin ajatuksiisi ja tunteisiisi sekä sitä kautta havainnoimaan elämääsi nyt. 

Halusi ja valmiutesi tietysti vaikuttavat lopputulokseen. Missä vaiheessa oletkin, on tahtosi aloittaa polkusi tai jatkaa prosessiasi, tärkeintä. Pienikin läsnäolo ja askel voivat muuttaa jo paljon.


Ja ennen kaikkea, tämä voi olla viimeinen hetki elämässäsi, ennen uuttaa suuntaa ja muutosta!